Presidents

2019 –           Martin Wakeham
2012 – 2018 Simon Stoner
2005 – 2011 Ian Gibb
2003 – 2004 Bob Albon
2000 – 2002 Len Killpartrick
1996 – 1999 Ashley Jacobs